Urządzenie do napawania plazmowego

Urządzenia do napawania i regeneracji

Opis

Palnik PTA działa wyłącznie w technologii stapiania w łuku plazmowym o bardzo wysokiej temperaturze, rzędu 15 000÷20 000 0C, materiału dodatkowego w postaci proszku, który wraz z nieznacznie nadtopionym materiałem podłoża tworzy napoinę. Gazami plazmotwórczymi są argon, hel lub ich mieszanki. Gazem ochronnym jest argon, istnieje możliwość opcjonalnego użycia mieszanki gazowej (argon + 5% wodoru) w celu poprawy stanu osłony. Warunki pracy systemu (zużycie argonu lub mieszanki gazowej) przypisywane są przez operatora za pomocą sterownika.Napawanie może być wykonane ręcznie, półautomatycznie lub całkowicie automatycznie.  Najpowszechniej stosowaną techniką napawania plazmowego jest napawanie plazmowe proszkowe, w którym stosuje się granulowane proszki metaliczne i ceramiczne. Polega to na stapianiu w łuku plazmowym proszku o ziarnistości 0,06÷0,3 mm i przenoszeniu go na nadtopione podłoże. Stopiony proszek po zakrzepnięciu tworzy napoinę o minimalnym udziale podłoża, nawet poniżej 5%. Sprawność stapiania proszku, w zależności od jego składu chemicznego, wynosi 90÷95%. Wydajność napawania w zależności od zastosowanej techniki napawania wynosi od 0,5 do 15 kg/h, a dla palników plazmowych o dużej mocy – 22 kg/h. Grubość powłok wykonanych w jednym przejściu zawiera się w zakresie od 0,25 do 7 mm. Mała ilość ciepła wprowadzona do napawanego przedmiotu umożliwia napawanie drobnych elementów, nawet o grubości rzędu 3÷5 mm lub średnicy 20÷50 mm.

Do zalet napawania plazmowego należy zaliczyć:

  • Duża czystość metalurgiczną napoin,
  • Szeroki zakres grubości układanych warstw w jednym przejściu,
  • Mała głębokość wtopienia,
  • Niski udział materiału rodzimego,
  • Duża gładkość napawanej warstwy (głębokość nierówności zazwyczaj nie przekracza 0,5 mm),
  • Napoina o najwyższej jakości oraz odporności na zużycie .

 

Można nakładać stopy Fe, Ni- i Co na powierzchnie robocze i powierzchnie czołowe.
System PM-150M zaprojektowany na wózku jezdnym w celu ułatwienia przemieszczania urządzenia.
System PM-150M jest szczególnie skuteczny przy napawaniu skomplikowanych powierzchni krzywoliniowych w przemyśle rzemieślniczym, odnawiania części maszyn lub produkcji nowych podzespołów.

envelope Dziękujemy! Skontakujemy się z Toba w najbliższym czasie.

Masz jakieś pytania? Zostaw numer telefonu.
Zadzwonimy do Ciebie!

Pole "Numer telefonu" nie może być puste i podany numer musi posiadać odpowiedni format.

Proszę zaakceptować regulamin

loader
envelope close

Może spodoba się również…