Stopy żelaza z węglem – podział, dodatki stopowe

Opis
Stal to stop żelaza z węglem o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,06% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie jednak dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa. Stal, obok żelaza i węgla, zawiera zwykle również inne składniki. Do pożądanych składników stopowych zalicza się głównie metale (chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedź, molibden, tytan).
 Podstawowe właściwości fizyczne stali węglowej:
  • gęstość ≈ 7,86 g/cm3
  • współczynnik liniowej rozszerzalności α = 12·10-6/K
  • współczynnik przewodzenia ciepła k = 58 W/(m·K)
  • współczynnik Poissona ν = 0,30
  • rezystywność (20°C, 0,37-0,42% węgla) = 171·10-9 Ω·m
Podział stali na gatunki opiera się na ich składzie chemicznym, właściwościach mechanicznych, podobnym zastosowaniu, stopniu czystości (jakości) i przeznaczeniu.

Jednym z gatunków stali są stale stopowe, czyli takie w których oprócz węgla występują inne dodatki stopowe o zawartości od kilku do nawet kilkudziesięciu procent, zmieniające w znaczny sposób charakterystyki stali.

Dodatki stopowe dodaje się by:

  • podnieść hartowność
  • uzyskać większa wytrzymałość
  • zmienić właściwości fizyczne i chemiczne

envelope Dziękujemy! Skontakujemy się z Toba w najbliższym czasie.

Masz jakieś pytania? Zostaw numer telefonu.
Zadzwonimy do Ciebie!

Pole "Numer telefonu" nie może być puste i podany numer musi posiadać odpowiedni format.

Proszę zaakceptować regulamin

loader
envelope close